U niektorých rastlinných druhov je ťažké stanoviť hranicu medzi mäsožravými a „klasickými“ rastlinami. V rastlinnej ríši existuje množstvo rastlín, ktoré lákajú alebo aj chytajú hmyz. Najznámejším príkladom je interakcia medzi opeľovačmi a kvetmi rastlín. Iným príkladom sú rastliny, ktoré dokážu chytať, alebo na určitú dobu zadržať hmyz - Salvia glutinosa, S. patens, Feris viscaria, Proboscidea louisianica, Nicotiana noctiflora, Aristolochia sp.,.

salvia
Schopnosť loviť a využívať zástupcov živočíšnej ríše je výsledkom evolúcie a odpoveďou rastlín na chudobné podmienky, v ktorých sa vyskytujú. Nedostatok živín v pôde si nahrádzajú z tiel ulovenej koristi.  

 

 

 

Na to, aby rastlina bola zaradená medzi mäsožravé, musí byť schopná:

                                                                                                                               mucholapka1

              1.    lákať korisť,
              2.    chytiť korisť,
              3.    stráviť korisť pomocou vlastných enzýmov,
              4.    prijímať strávené látky.

Salvia glutinosa