Výstava v Banskej Bystrici 2010

V roku 2010 som bol oslovený stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici s požiadavkou o zorganizovanie výstavy o mäsožravých rastlinách v priestoroch Tihányiovského kaštieľa.

 

 

 

 

 

 

Výstava začala 2. septembra a trvala mesiac. Významnú časť návštevníkov tvorili študenti z rôznych škôl v Banskej Bystrici a okolí. 

 

Samotná výstava sa konala vo veľmi peknom prostredí Tihányiovského kaštieľa v centre Banskej Bystrice. 

 

Návštevníci mali možnosť vidieť vyše 100 rastlín z 50 druhov a 9 rodov. Mäsožravé rastliny boli nainštalované v presklených vitrínach. Štítky pri každej rastline informovali o aký druh sa jedná a aký je jeho prirodzený areál výskytu. 

Súčasťou výstavy bolo aj 10 nainštalovaných plnofarebných informačných panelov rozmerov A2 kde sa návštevníci mali možnosť dozvedieť informácie o mäsožravých rastlinách ako: čo sú mäsožravé rastliny, kde rastú a koľko druhov existuje, ako chytajú korisť, čo ich ohrozuje, či rastú aj na Slovensku a ako ich pestovať. 

Počas celej doby trvania výstavy si mali možnosť návštevníci  mäsožravé rastliny aj zakúpiť. 

Ako sprievodné podujatie výstavy sa konala prednáška o mäsožravých rastlinách pre laickú ako aj odbornú verejnosť. V prednáške som mal možnosť oboznámiť poslucháčov z jedinečnosťou týchto rastlín a podeliť sa o pestovateľské skúsenosti. 

Výstava mala veľký úspech a počet návštevníkov predčil naše očakávania.