Aktuálne zo skleníka - Nepenthesy

Začalo obdobie chladných nocí, čo sa začalo prejavovať aj na niektorých Nepenthesoch, ktoré začali tvoriť nádherné pasce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepenthes burbidgeae - vrchná pasca

Nepenthes burbidgeaeNepenthes burbidgeae

 

Nepenthes inermis a Nepenthes glabrata

Nepenthes inermisNepenthes glabrata

 

Nepenthes fusca - vrchná pasca

Nepenthes fuscaNepenthes fusca